Groepscursus
• Inschrijven kan via info@sarahkingsenglish.nl of telefonisch.
• Na het ontvangen van het lesgeld en de kosten van het studiemateriaal is je inschrijving afgerond. Dit is voorwaarde voor de toegang tot de les.
• Bij meerdere lessen afwezigheid is geen restitutie van de eerder gedane betaling(en) mogelijk.
• Het is niet mogelijk een gemiste les in te halen.
• Bij onvoldoende aanmeldingen behoud ik me het recht voor om de cursus te annuleren.
• Je kunt tot en met de tweede les instromen.
• Na de eerste les is het, in overleg, mogelijk om van groep te switchen indien er ruimte is in de groep.
• Mocht er in het geval van onvoorziene omstandigheden een les niet doorgaan dan wordt de les aan het eind van de cursus ingehaald.

Privéles
• Afzeggingen moeten minimaal 24 uur van tevoren gemeld worden anders ben je het lesgeld verschuldigd.
• Lessen worden achteraf maandelijks gefactureerd.