Op basis van de onderstaande beschrijvingen kan je een inschatting maken op wat voor niveau je zit*.

A1 (Beginners)

Luisteren: Ik kan bekende woorden herkennen en als mensen langzaam en duidelijk spreken kan ik fundamentele zinnen over mijzelf, mijn familie en mijn naaste omgeving volgen.

Lezen: Ik kan bekende namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld op aankondigingen en posters of in catalogi.

Interactie: Ik kan op een eenvoudige manier reageren als de andere persoon bereid is zinnen langzamer te herhalen of dingen te herformuleren en me helpt te formuleren bij wat ik probeer te zeggen. Ik kan vragen stellen en beantwoorden als het gaat over eenvoudige of bekende onderwerpen.

Spreken: Ik kan eenvoudige zinnen formuleren om te beschrijven waar ik woon en te praten met mensen die ik ken.

Schrijven: Ik kan een kort stukje schrijven, bijvoorbeeld eenvoudige ansichtkaart voor het sturen van een vakantiegroet. Ik kan formulieren invullen met persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld het invoeren van mijn naam, nationaliteit en adres op een hotel registratieformulier.


A2 (half gevorderden)

Luisteren: Ik begrijp zinnen over persoonlijke- en familiezaken, over winkelen of werkgelegenheid. Ik begrijp de kern van het verhaal in korte, duidelijke, eenvoudige berichten en aankondigingen.

Lezen: Ik kan korte en eenvoudige teksten lezen. Ik kan specifieke, voorspelbare informatie vinden in eenvoudige alledaagse materialen zoals advertenties, prospectussen, menu’s en tijdschema’s en ik begrijp korte eenvoudige persoonlijke brieven .

Interactie: Ik kan communiceren tijdens eenvoudige en routinematige werkzaamheden waarbij het gaat om eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over bekende onderwerpen en activiteiten. Ik kan korte sociale gesprekken voeren, alhoewel ik over het algemeen niet voldoende vaardig ben om een gesprek gaande te houden.

Spreken: Ik kan meerdere zinnen formuleren om in eenvoudige termen dingen te beschrijven zoals mijn familie of  andere personen, levensomstandigheden, mijn opleiding of mijn werk.

*Hiervoor gebruik ik het Europese Common European Framework of Reference for Languages
© Council of Europe / Conseil de l’Europe